TANZİMAT DÖNEMİ

Tanzimat Döneminin Genel Yapısı

Tanzimat Fermanı ile gayrimüslimlere çok geniş haklar verilmiş, verilen bu haklar Batılı Devletlerin kendi siyasî ve iktisadî çıkarlarını, azınlıklar vasıtasıyla korumalarına imkan sağladığı gibi, Batılı Devletlerin azınlık haklarını bahane ederek sık sık içişlerimize karışmalarına zemin hazırlamış, bu durum ise Osmanlı Devleti’nin çöküş sürecini hızlandırmıştır.

Tanzimat dönemi bir bakıma modernleşme ve yenileşme döneminin adıdır.

 

İşte Tanzimat Fermanı ile başlayan bu döneme Tanzimat Dönemi denmiştir ve bu dönemin kendine has karasteristik özellikleri vardır.

TANZİMAT DÖNEMİNİN ÖZELLİKLERİ ŞÖYLEDİR ;

Tarihimizde Tanzimat Dönemi Özellikleri

1 – ) Tanzimat Dönemi , Meşrutiyetin ilanı il sona ermiş kabul edilir.

2 – ) Tanzimat Dönemi , Batılışma ve yenilik dönemidir.

3 – ) Tanzimat Döneminde Genç Osmanlılar hareketi ortaya çıkmıştır.

4 – ) Tanzimat çağının önde gelen siyasi liderleri  Mustafa Reşit Paşa, Ali Paşa ve Fuat Paşa’dır.

5 – ) Bu dönemde Osmanlı Devleti üzerinde İngiltere ve Fransa etkili olmuştur.

Edebiyatta Tanzimat Dönemi Özellikleri

1.”Toplum için sanat” anlayışı benimsenmiştir.Sanat, toplumun Batılılaşması için bir araç olarak kullanılmıştır
2.Eserlerin halkın anlayabileceği sade bir dille yazılması amaçlanmıştır.
3.Divan edebiyatının süslü-sanatlı düz yazısı yerine, belli bir düşünceyi iletmeyi amaçlayan yeni bir düzyazı geliştirilmiştir; ilk kez noktalama işareti kullanılmıştır.
4.Şiirde yeni konular (yurt, ulus, özgürlük, insan hakları…)işlenmiştir.Biçim bakımından Divan edebiyatına bağlılık sürmüş; gazel, kaside, murabba, terkib-i bend gibi nazım biçimleri kullanılmıştır.
5.Tanzimat sanatçıları, Fransız edebiyatını örnek almışlar; klasisizmin ve romantizmin etkisinde kalmışlardır.
6.İlk örnekleri bu dönemde görülen roman, teknik yönden zayıf ve kusurludur.Romanlarda Batılılaşmanın yanlış anlaşılması, aile sarsıntıları, köle ticareti gibi konular işlenmiştir.
7.Tanzimat tiyatrosu, sahne dili ve tekniği açısından başarılıdır.Tiyatro, halkı eğitmek için bir okul gibi düşünülmüştür.
8.Tanzimat edebiyatı, batı etkisindeki Türk Edebiyatı’nın ilk durağı olmasından ötürü, Batı edebiyatı türlerinin ilk örnekleri bu dönemde verilmiştir.Bu dönem edebiyatı bir “ilk”ler edebiyatıdır.

Tarih

Bu Yazıyı Sosyal Medyada Paylaşın :
 • Facebook
 • Twitter
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • LinkedIn
 • Digg
 • Technorati
 • Google Buzz
 • Print
 • del.icio.us
 • Yahoo! Buzz
 • Add to favorites
 • PDF
 • MyShare
 • MySpace
Bu yazı Kültür ve Medeniyet, Tarih Dersi kategorisine gönderilmiş ve , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir